باعث ازدواج برادرم و دوستم حمیرا شدم و الان عذاب وجدان دارم

20400

سلام من نگین خانمی 30 ساله هستم و زندگی نسبتا خوبی دارم و از زندگیم راضی هستم . اما جدیدا برام مشکلی پیش اومده و سردرگمم کرده و نمیدونم باید چیکار کنم . لطفا منو راهنمایی کنید و کمک کنید تا از این عذاب وجدان خلاص شم

مشکلی که من دارم این است که حدود ده سال پیش یک دوستی داشتم به اسم حمیرا که نمی توانست با پسرها دوست نشود. تا حدی هم با آنها رابطه جنسی برقرار می کرد. ما سالها باهم دوست صمیمی بودیم و برای همین من براش خیلی ناراحت بودم. خودش هم خیلی ابراز ناراحتی میکرد و اینکه نمی تواند جلوی خودش را بگیرد.

- Advertisement -

همیشه پیش خودم فکر میکردم اگر ازدواج کند می تواند نجات پیدا کند… و چون اکثر خواستگارهایش او را نمی پسندیدند و من از ترس اینکه بیشتر آلوده رابطه جنسی با پسرها نشود و سروسامان بگیرد ؛ او را به برادرم معرفی کردم.آنها هم چند وقت باهم رابطه داشتند و دوستم دیگر کارهای سابقش را کنار گذاشت و خلاصه رابطه آنها به ازدواج ختم شد و …

الان آنها حدود ۹ ساله که ازدواج کردند… و من دچار عذاب وجدان فوق العاده ای هستم. چون برادرم به اعتماد من با او ازدواج کرد و الان دوباره فهمیدم سر و گوشش میجنبه و داره میفته تو راه سابق و خدا میداند شاید هم افتاده و حتی یکبار گفت که از همکار مردش خوشش آمده… البته دختر پایبندی است ولی من شدیدا پشیمانم. برادرم هم از جهت اعتماد زیادی که به او دارد و وقتی ازش پرسیدم چیز خاصی ازش دیدی گفت نه .

نمیدانم چیکار کنم واقعا آرامش از زندگیم رفته و عذاب وجدان گرفتم که نکنه به برادرم خیانت کنه و با کسی دوست باشه و من باعث بدبدختی برادم بشم چون از گذشته اون دختر خبر داشتم و باعث ازدواج اونها باهم شدم . لطفا من و راهنمایی کنید که چیکار کنم . برم به برادرم همه چی رو بگم . آرامش از زندگیم رفته و صبح و شب به زندگی اونا فکر میکنم . راهنماییم کنید لطفا

17 نظرات

 1. توگوخوردی خودی همیته نجستی دوست شدی خوب اگه شدی خیره بازچری اوربه برادرخوخواستگاری کردی گوساله

 2. بهتره اول با زن برادرت گپ بزنی بفهمانیش که حالی عروسی کرده خانواده داره نباید زندگی خود را با ان کارها خراب کند اگر بتوانی قانع اش کنی و زن خوب شد که بهتره اگر نه باید همه چیزه به برادر خود بگویی تا خودش تصمیم بگیرد که چیکند

 3. شما باعث بد بختی برادر ات شدی ، چون خویش از کارهای ناپسند آن دختر خانم آگاهی داشتی، چرا آن دختر زا با برادرات به ازدواج گرفتی ؟ ،الان که کار از کار گذشته دگه با نصحت کردن کاری حصول نخواهد شد جانم .

 4. تو بهترین کاری کردی اورا از این کار ها منع کردی و خانم برادرت کدی اما هالی همرایش گپ بزن شاید دست کشیده باشه

 5. شماکاربسیاراشتباه کردید اوقیسم یک زن پلید
  خراب به برادرت انتخاب کردی وازگذشته بدی که داشت به برادرت چیزی نگفتی صدفیصد مقصیر هستی باهمین عذاب وجدان تازنده هستی رنج خواهد کشیدی

 6. کار خوبی کردید و خدا خیرت بده ‌.
  کارثوابی کردی . آنرا خراب نکن .
  اون زن خوبی برای برادرت هست . تو فقط به زندگی اونا حسودی میکنی . اجر خودت از بین نبر .
  فضولی نکن و بزار زندگی شون بکنن . به گوه‌خوری و حرفای بیربط و مغرضانه دیگران گوش نکن .
  سرت تو زندگی خودت باشه .

 7. کار خوبی کردید و خدا خیرت بده ‌.
  کارثوابی کردی . آنرا خراب نکن .
  اون زن خوبی برای برادرت هست . تو فقط به زندگی اونا حسودی میکنی . اجر خودت از بین نبر .
  فضولی نکن و بزار زندگی شون بکنن . به گوه‌خوری و حرفای بیربط و مغرضانه دیگران گوش نکن .
  سرت تو زندگی خودت باشه .

 8. نظرات دیگران را خوندم اکثرا متعصبانه واحمقانه بود برای رفع عذاب وجدان کاذب که در حقیقت حسودی شما هست و شیطان این کار را برای شما مشتبه کرده میگم که تو را در گور دیگران نمی گذارند و از تو باز خواست نمیشود. تو نیتت خیر بوده و پاداش خودت نزد خدا را خراب نکن. گوش به مزخرفات شیطانی و احمقانه نده . همگی در پناه خدا باشید با هر عقاید و نژاد و قومی که هستید . خوش و سلامت و خیرخواه دیگران باشید . دوستتان دارم . بندگان خدا.

 9. نظرات دیگران را خوندم اکثرا متعصبانه واحمقانه بود برای رفع عذاب وجدان کاذب که در حقیقت حسودی شما هست و شیطان این کار را برای شما مشتبه کرده میگم که تو را در گور دیگران نمی گذارند و از تو باز خواست نمیشود. تو نیتت خیر بوده و پاداش خودت نزد خدا را خراب نکن. گوش به مزخرفات شیطانی و احمقانه نده . همگی در پناه خدا باشید با هر عقاید و نژاد و قومی که هستید . خوش و سلامت و خیرخواه دیگران باشید . دوستتان دارم . بندگان خدا.

 10. خواهرم نیت شما خیر بوده اجرتان با خدا بزارین اونا زندگی شونو بکنن فضولی نکن به برادرت

 11. کاری که انجام دادی از دیدگاه دین جایگاه ومرتبت بلندی دارد چون نجات یک شخص ازفحشاه کاری برازنده وبزرگیست ودر حال حاضر هم که برادرت ازش راضی است، پس اگر میخواهی ثواب را که بدست آورده بودی دوباره ازبین نبری با خانم برادرت صحبت کن وبرایش گوشزد وحتی اخطاربده تادوباره دست به فحشا نزند.درصورتیکه قبول کند دوباره اجروپاداشی جدید کمائی خواهی کرد. وسلام

 12. کاری که انجام دادی از دیدگاه دین جایگاه ومرتبت بلندی دارد چون نجات یک شخص ازفحشاه کاری برازنده وبزرگیست ودر حال حاضر هم که برادرت ازش راضی است، پس اگر میخواهی ثواب را که بدست آورده بودی دوباره ازبین نبری با خانم برادرت صحبت کن وبرایش گوشزد وحتی اخطاربده تادوباره دست به فحشا نزند.درصورتیکه قبول کند دوباره اجروپاداشی جدید کمائی خواهی کرد. وسلام

 13. بسیار کار نیک کردی خداوند حجر دو دنیا نصیب ات کند اما حالا هم دیر نشده با خانم برادر ات صحبت کن و او را برای راست هدایت کن چون شما زن ها سخن یک دیگر را خوب میدانید تو باز هم میتوانی این بار بهتر تر به آرزوی روزی که هیچ زنی دست به فحشا نزند و هر زنی یک مردی را دوست داشته باشد

 14. سلام
  خوب نظر من کار بسیار نیک را انجام دادی چون میخواستین که زندگی دختر را نجات بتی از راه خراب میخواهستی به طرف راه خوب بیاوری و انشا… که خداوند باداش اش را میدهد بریت و خداوند بری خودت یک زندگی خوب میدهد برایت، راه حل اش این است که یکبار همرای خانم برادر ات بشی صحبت کن همرایش و بگو حالی از خود شوهر داری، بازهم ببین اگر اصلاح نشد همرای برادرت صحبت کن و همه جیز برایش توضیح بته باز تصمیم بدست خودی برادرت است باز اون وقت از مسولیت خلاص میشوی، موفق باشی

 15. خانم برادر را نصیحت کن زنده گی اونا را به خرابی نکش صبر داشته باش عزیز جان

 16. حدیث است
  اگر کسی را هنگام شب در حالت گناه کردن دیدی فردا اون شخص را به چشم خود گنهکار نبین چرا که تا فردا همان شب میشود که توبه کرده باشد و مورد مغفرت قرار گرفته باشد و تو غافل مانده باشی .
  نگران نباش کار نیک انجام داده یی و هرگز برای برادرت گذشته خانم اش را فاش مکن .
  صرف دوستت را کمک کن که متوجه زندگی خودش و مواظب برادرت باشد .

 17. کاری خوبی کدی عزیز ۔۔ لطفا با خانم بردارت حرف بزن اما خیلی عاقل باش وقت حرف زدن و حال که او ٩ با برادرت زندگی کرده معلومه که از زندگی خود راضیه باز هم شما بخاطر رفع وسواسی خاطر همرایش حرف بزن و بیبین که چه را رو میکند ۔۔۔ اما لطفا زندگی برادرت را خراب نکن بگذار ایشان اعتماد کامل بالای خانم خود داشته باشد و شاید هم در طول این ٩ بچه ها هم داشته باشند لطفا با همت باشید و عذاب وجدان نکید

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید